Μελέτες στο εργαστήριο έδειξαν ότι η έλλειψη βιταμίνης C προκαλεί εκτενή αγγειακή βλάβη, που περιλαμβάνει διάσπαση της ακεραιότητας των στιβάδων, πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών κυττάρων και αποδόμηση των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων.

Μεγάλη βρετανική πολυκεντρική μελέτη έδειξε τη σχέση μεταξύ βιταμίνης C και δεικτών φλεγμονής (CRP και ενεργοποιητή πλασμινογόνου) καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η βιταμίνη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου σε ασθενείς χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή διαβήτη.

Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου αναγνωρίζεται ως ο κύριος στόχος για τις δράσεις της βιταμίνης. Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, όπου υπάρχει διαταραχή της αγγειοδιαστολής, αυτή αποκαθίσταται μετά από εξωγενή χορήγηση (ενδοφλέβια ή από του στόματος) βιταμίνης C. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι απόλυτα καθορισμένος, ωστόσο στην αιτιολογία εμπλέκονται η βιοδιαθεσιμότητα του NO(μείζονα αγγειοδιασταλτική ουσία) και η αυξημένη σύνθεση απαραίτητων παραγόντων για τη δραστηριότητά του. Παράλληλα, η από του στόματος χορήγηση βιταμίνης C μειώνει την αγγειακή ακαμψία και τη συνάθροιση των αιμοπεταλίων.

Τέλος, μεγάλη προοπτική Ευρωπαϊκή μελέτη (Norfolk) στην οποία παρακολουθήθηκαν περίπου 20.000 ασθενείς ηλικίας 45-79 ετών για μια τετραετία, έδειξε ότι η συγκέντρωση βιταμίνης C στο πλάσμα σχετίζεται αντίστροφα με τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Η αύξηση της βιταμίνης C, κατά 20μΜ στο πλάσμα, οδήγησε σε μείωση της θνησιμότητας κατά 20%. Η συγχορήγηση με άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Associations of vitamin C status, fruit and vegetable intakes, and markers of inflammation and hemostasis. Wannamethee SG, Lowe GD, Rumley A, Bruckdorfer KR, Whincup PH..Am J Clin Nutr (2006) 83(3):567–74.
  2. Vitamin C improves endothelial dysfunction of epicardial coronary arteries in hypertensive patients. Solzbach U, Hornig B, Jeserich M, Just H.. Circulation (1997) 96(5):1513–9.10.1161/01.CIR.96.5.1513
  3. Fruit and vegetable intake and population glycosylated haemoglobin levels: the EPIC-Norfolk study. Sargeant LA, Khaw KT, Bingham S, Day NE, Luben RN, Oakes S, et al. Eur J Clin Nutr (2001) 55(5):342–8.10.1038/sj.ejcn.1601162
  4. Ascorbic acid reverses endothelial vasomotor dysfunction in patients with coronary artery disease. Levine GN, Frei B, Koulouris SN, Gerhard MD, Keaney JF, Jr, Vita JA..Circulation (1996) 93(6):1107–13.10.1161/01.CIR.93.6.1107

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤZΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ