Η προφυλακτική θεραπεία με τα διαθέσιμα αντιικά φάρμακα μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών του επιχείλιου έρπητα κατά 40%–60% και του έρπητα των γεννητικών οργάνων κατά 70%–80%. Για αυτό το λόγο καινούριες θεραπείες αναζητούνται, ιδιαίτερα θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση της επανενεργοποίησης του ιού μέσω ενίσχυσης του ανοσοποιητικού.

Ο οργανισμός διαθέτει ειδικά Τ λεμφοκύτταρα τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του ιού του απλού έρπητα. Η αύξηση της λειτουργίας των Τ κυττάρων φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει τη δραστηριοποίηση του ιού. Η ακεραιότητα και ανάπτυξη των Τ λεμφοκυττάρων εξαρτάται από την παρουσία γλυκόζης και γλουταμίνης στον οργανισμό.

Η γλουταμίνη λειτουργεί ως θρεπτική πηγή για τα κύτταρα του οργανισμού. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας και τη σύνθεση των νουκλεοτιδίων. Η ανάπτυξη των αμυντικών κυττάρων του οργανισμού εξαρτάται από τα επίπεδα γλουταμίνης σε αυτόν. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων, όπως η ιντερλευκίνη 2 (ΙL-2)και η ιντερφερόνη γ (IFN-γ).

Πρόσφατη μελέτη διερεύνησε εάν τα χαμηλά επίπεδα γλουταμίνης στον οργανισμό σχετίζονται με αυξημένες υποτροπές ερπητικών λοιμώξεων καθώς και αν η συμπληρωματική χορήγηση γλουταμίνης μπορεί να μειώσει αυτές τις υποτροπές (μέσω αύξησης της λειτουργίας των Τ κυττάρων). Πειραματόζωα (2 διαφορετικά είδη) μολύνθηκαν με τον ιό και 2 εβδομάδες αργότερα τους χορηγήθηκε νερό με γλουταμίνη, με γλυκίνη ή χωρίς συμπλήρωμα. Μετά από 2 εβδομάδες χορήγησης ελέγχθηκε το ποσοστό επανενεργοποίησης του ιού μέσα στα γάγγλια μετά από πρόκληση με UV ακτινοβολία.

Βρέθηκε ότι αυτά που έλαβαν γλουταμίνη υποτροπίαζαν σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τα υπόλοιπα (μόλις τα μισά) και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική. Η δράση αυτή της γλουταμίνης αποδόθηκε στην αυξημένη παραγωγή ιντερφερόνης και σε μεγαλύτερη παραγωγή αμυντικών κυττάρων (CD8 T κύτταρα).
Το κεντρικό μήνυμα της μελέτης ήταν ότι η γλουταμίνη ενισχύει την σχετιζόμενη με ιντερφερόνη γ ανοσολογική απάντηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Glutamine supplementation suppresses herpes simplex virus reactivation.KeningWang,Yo Hoshino, KennichiDowdell, Marta Bosch-Marce, Timothy G. Myers, Mayra Sarmiento, Lesley Pesnicak, Philip R. Krause,and Jeffrey I. Cohen. J Clin Invest. 2017 Jun 30; 127(7): 2626–2630.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤZΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ